Význam slova: antagonismus

Vysvetlenie slova "antagonismus": antagonizmus, protiklad, protichodná, opačná činnosť orgánov, liekov