Význam slova: antacidus

Vysvetlenie slova "antacidus": neutralizujúci alebo viažuci kyselinu chlorovodíkovú v žalúdku