Význam slova: ant(i)odontalgicus

Vysvetlenie slova "ant(i)odontalgicus": ant(i)odontalgický, zmierňujúci bolesť zubov