Význam slova: anoxydosis

Vysvetlenie slova "anoxydosis": anoxidóza, prejavy poškodenia orgánu spôsobené nedostatkom kyslíka