Význam slova: anoxybiosis

Vysvetlenie slova "anoxybiosis": anoxybióza, život bez kyslíka, schopnosť života bez kyslíka