Význam slova: anovulatorius

Vysvetlenie slova "anovulatorius": anovulačný (cyklus), bez ovulácie