Význam slova: anovaria

Vysvetlenie slova "anovaria": anovária, vrodené nevyvinutie vaječníkov