Význam slova: anorganicus

Vysvetlenie slova "anorganicus": anorganický, neústrojný, nevzťahujúci sa na orgán