Význam slova: anoplura

Vysvetlenie slova "anoplura": voš