Význam slova: anoplastica

Vysvetlenie slova "anoplastica": anoplastika, plastika ritného otvoru