Význam slova: anopia, anopsia

Vysvetlenie slova "anopia, anopsia": anopia, anopsia, výpadok zorného poľa