Význam slova: anophthalmia

Vysvetlenie slova "anophthalmia": "anoftalmia, vrodené nevyvinutie oka