Význam slova: anonymus

Vysvetlenie slova "anonymus": anonymný, bez mena, neznámy