Význam slova: anomia

Vysvetlenie slova "anomia": anomia, prechodná neschopnosť spomenúť si na meno osoby alebo na názov veci