Význam slova: anomalus

Vysvetlenie slova "anomalus": anomálny, nepravidelný, výnimočný