Význam slova: anomalia

Vysvetlenie slova "anomalia": anomália, nepravidelnosť, odchýlka od normy, napr. vývojová odchýlka