Význam slova: anoestrus

Vysvetlenie slova "anoestrus": anoestrus, zastavenie funkcie vaječníkov u samíc cicavcov