Význam slova: anodynia

Vysvetlenie slova "anodynia": anodýnia, bezbolestnosť, strata vnímania bolesti