Význam slova: anodus

Vysvetlenie slova "anodus": anóda, kladná elektróda