Význam slova: annullatio

Vysvetlenie slova "annullatio": anulácia, zrušenie, zničenie