Význam slova: annotatio

Vysvetlenie slova "annotatio": anotácia, adnotácia, poznámka, pripojenie poznámok, stručná charakteristika