Význam slova: ankylopoieticus

Vysvetlenie slova "ankylopoieticus": ankylopoetický, vyvolávajúci nepohyblivosť, stuhnutosť