Význam slova: ankylocheilia

Vysvetlenie slova "ankylocheilia": ankylocheilia, čiastočné zrastenie pier