Význam slova: ankyloblepharia

Vysvetlenie slova "ankyloblepharia": ankyloblefária, čiastočné alebo úplné zrastenie dolného a horného okraja viečka