Význam slova: anisuria

Vysvetlenie slova "anisuria": anizúria, nerovnomerné vylučovanie moča