Význam slova: anisotropicus

Vysvetlenie slova "anisotropicus": anizotrópny, rozdielny v rôznych smeroch, nerovnakého tvaru