Význam slova: anisos

Vysvetlenie slova "anisos": nerovnaký, rôzny