Význam slova: anisoreflexia

Vysvetlenie slova "anisoreflexia": anizoreflexia, rôzna reakcia organizmu na podnety, rôzna výbavnosť reflexov