Význam slova: anisoploidia

Vysvetlenie slova "anisoploidia": anizoploidia, stav, pri ktorom počet chromozómových súborov v bunkách je nepárny