Význam slova: anisopia

Vysvetlenie slova "anisopia": anizopia, rôzne, nerovnomerné videnie