Význam slova: anisomastia

Vysvetlenie slova "anisomastia": anizomastia, nerovnaký vývin ženských prsníkov