Význam slova: anisognathia

Vysvetlenie slova "anisognathia": anizognatia, rôzne veľké čeľusti