Význam slova: anisodontia

Vysvetlenie slova "anisodontia": anizodoncia, nerovnaké zuby