Význam slova: anisocytus

Vysvetlenie slova "anisocytus": anizocyt, rôzne veľká červená krvinka