Význam slova: anischuria

Vysvetlenie slova "anischuria": anischúria, neschopnosť udržať moč, močová inkontinencia