Význam slova: aniseikonia

Vysvetlenie slova "aniseikonia": anizeikónia, nerovnaký obraz na sietnici oboch očí