Význam slova: animus

Vysvetlenie slova "animus": duch, myseľ, rozum, vedomie, povaha