Význam slova: animosus

Vysvetlenie slova "animosus": animózny, búrlivý, prudký