Význam slova: animositas

Vysvetlenie slova "animositas": animozita, zaujatosť, nepriateľstvo