Význam slova: animatus

Vysvetlenie slova "animatus": oživený, životaschopný