Význam slova: animatio

Vysvetlenie slova "animatio": animácia, oživovanie