Význam slova: animalitas

Vysvetlenie slova "animalitas": animálnosť, životnosť, pudovosť