Význam slova: animalis

Vysvetlenie slova "animalis": animálny, živočíšny, pudový, zmyslový