Význam slova: animal

Vysvetlenie slova "animal": živočích