Význam slova: anima

Vysvetlenie slova "anima": vzduch, dych, duch, duša