Význam slova: anilitas

Vysvetlenie slova "anilitas": starecký vek spojený so slabomyseľnosťou