Význam slova: anilinum

Vysvetlenie slova "anilinum": anilín, aminobenzén, zložka kamenouhoľného dechtu, surovina na výrobu farbív a liečiv