Význam slova: anchipodia

Vysvetlenie slova "anchipodia": anchipódia, jedinec s deformovanou panvou, dolné končatiny má veľmi blízko k sebe