Význam slova: angustiae

Vysvetlenie slova "angustiae": úžina, zúženie