Význam slova: angiotelectasis

Vysvetlenie slova "angiotelectasis": angiotelektázia, rozšírenie koncovej časti cievy